Välj en sida

En PR-byrå i Stockholm – vi är specialister inom medicin och hälsa med fokus på publicitet och politisk påverkan.

Lena Bergling

Lena Bergling

Kommunikationskonsult

Mobil +46 70-234 51 58
lena.bergling@rmpmedia.se

Lena är tidigare nyhets- och redaktionschef inom dagspress och etermedia.

Annika Eliasson

Annika Eliasson

Kommunikationskonsult

Mobil +46 70-235 43 35
annika.eliasson@rmpmedia.se

Annika har lång erfarenhet inom marknadsföring och journalistik.

Resultatet i fokus

Mediekommunikation och påverkansarbete är RMP:s huvudinriktningar.
Vi har kundens resultat i fokus.
Och älskar nyheter!

I mediekontakterna utgår vi från redaktionernas perspektiv, vad de och i förlängningen deras lyssnare, tittare och läsare är intresserade av.

Vi arbetar tillsammans med kunniga och erfarna specialister inom flera områden.

Public Affairs (PA)

 

Public Relations (PR)

 

Det här gör vi

 

Hitta till oss

 
w

Public Affairs (PA)

Public Affairs (PA) är ett strategiskt och operativt arbete för att ta tillvara ett företags eller en organisations intresse gentemot olika målgrupper och i olika skeenden. Det kan till exempel handla om politiska processer, men också om aktiviteter och insatser som kan vara nödvändiga för att bibehålla och utveckla en position och ett förtroendekapital.

Public Relations (PR)

Public Relations (PR) går ut på att se till att rätt information når rätt mottagare vid rätt tillfälle, i syfte att skapa intresse kring en produkt och ett företag, eller att stärka och vårda ett varumärke.

Medielandskapet är under ständig förändring med nya kanaler som ställer krav på ett aktivt arbete med företagets kommunikation. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av strategisk kommunikation för såväl större som mindre företag och organisationer.

Det här gör vi

 • Nyhetsvärdering av produkter och tjänster.
 • Målinriktade PR- och aktivitetsplaner med mätbara prestationer.
 • Medie- och omvärldsanalys/bevakning.
 • Rapporter, research och kartläggningar.
 • Politisk riskanalys och strategi.
 • Vårdpolitiskt påverkansarbete.

 

 • Produktion av pressmeddelanden, pressmappar, broschyrer, nyhetsbrev och tidningar.
 • Arrangemang av pressmöten, presskonferenser, journalistseminarier och andra evenemang.
 • Medieträning i tv-studio och annan utbildning.
 • Krishantering.
 • Bokproduktion.

Hitta till oss

Besöksadress: Convendum, Vasagatan 16, Stockholm. Boxadress: Box 3156, 103 63 Stockholm