Det finns flera hundra PR-byråer i Sverige, men det är bara RMP som är helt specialiserad på medicin och hälsa.

Genom PR och PA skapar vi förändring, driver utveckling och försäljning.

Resultatet i fokus

RMP arbetar med PR (mediekommunikation) och PA (samhällspåverkan och lobby).

Vi har stor erfarenhet av att lägga strategier för att få ut uppdragsgivarens budskap i media, på intressepolitiska kanaler samt andra arenor. RMP framhåller att bäst resultat nås när PR och PA samsynkas.

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av prelanseringar och lanseringar, att arbeta strategiskt och målinriktat och hitta de vägar som passar i varje enskilt, unikt fall.

Kompetens och vana vid pressansvar för läkar- och patientkongresser, årsmöten, Almedalsseminarium och andra arrangemang.

PR

PR (mediekommunikation och public relations) handlar om att se till att rätt information och budskap når rätt mottagare vid rätt tillfälle i syfte att skapa intresse kring en produkt och ett företag eller att stärka och vårda ett varumärke.

Medielandskapet är under ständig förändring med nya kanaler som ställer krav på ett aktivt arbete med företagets kommunikation. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av strategisk kommunikation för såväl större som mindre företag och organisationer.

PA

PA (samhällspåverkan, lobbying och public affairs) är ett strategiskt och operativt arbete för att ta tillvara ett företags eller en organisations intresse gentemot olika målgrupper och i olika skeenden. Det kan till exempel handla om politiska processer, men också om aktiviteter och insatser som kan vara nödvändiga för att bibehålla och utveckla en position och ett förtroendekapital.

Våra tjänster

Z

Kvalificerad rådgivning kring PR-och PA-insatser.

Z

Målinriktade PR-planer med mätbara prestationer och analyser.

Z

Medie- och omvärldsanalys.

Z

Arrangemang av möten och seminarier.

Z

Vårdpolitiskt påverkansarbete.

Z

Politisk riskanalys och strategi.

Z

Rapporter, research och kartläggningar.

Z

Krishantering